Thấy gì qua đề thi tham khảo - kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội 2021?

Thấy gì qua đề thi tham khảo - kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội 2021?

ANTD.VN - Đề thi tham khảo - Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội 2021 - có cấu trúc hoàn toàn khác biệt. Trong đó, khác biệt lớn nhất là không đơn thuần chỉ kiểm tra kiến thức được học trong chương trình THPT mà hướng tới mục tiêu đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh dự thi.