Đề nghị xếp hạng ruộng bậc thang Mù Cang Chải là Danh lam thắng cảnh Đặc biệt

  • 06/06/2019 11:33
  • 0 bình luận
  • Thanh Xuân
  • In bài
ANTD.VN - UBND tỉnh Yên Bái đang tiến hành lập hồ sơ khoa học trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt đối với ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Theo đó, quá trình lập hồ sơ khoa học Di tích quốc gia "Ruộng bậc thang Mù Cang Chải" trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Danh lam thắng cảnh quốc gia Đặc biệt được tiến hành theo 2 giai đoạn. 

Giai đoạn 1, tỉnh Yên Bái tổ chức điền dã, điều tra khảo sát, phỏng vấn, ghi chép, ghi âm, chụp ảnh, quay phim, thu thập thông tin liên quan đến Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải trên địa bàn 6 xã, gồm: La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Dế Su Phình, Cao Phạ, Mồ Dề và Lao Chải.

Đề nghị xếp hạng ruộng bậc thang Mù Cang Chải là Danh lam thắng cảnh Đặc biệt ảnh 1

Giai đoạn 2, tỉnh sẽ hoàn thiện hồ sơ theo Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.

Năm 2007, ruộng bậc thang Mù Cang Chải được xếp hạng di tích danh thắng cấp Quốc gia.  Đây cũng là điểm đến của đông đảo du khách trong và ngài nước, đặc biệt là vào mùa nước đổ và mùa lúa chín hằng năm.

Việc lập hồ sơ khoa học Di tích quốc gia "Ruộng bậc thang Mù Cang Chải" nhằm nhận diện, xác định giá trị của di tích trong đời sống cộng đồng dân cư, đặc biệt là đối với dân tộc Mông tỉnh Yên Bái.

Tin cùng chuyên mục