Đại sứ quán Nga tại Ý công bố thông điệp đầy ẩn ý về Tổng thống Putin ảnh 1Đại sứ quán Nga tại Ý công bố thông điệp đầy ẩn ý về Tổng thống Putin ảnh 2Đại sứ quán Nga tại Ý công bố thông điệp đầy ẩn ý về Tổng thống Putin ảnh 3Đại sứ quán Nga tại Ý công bố thông điệp đầy ẩn ý về Tổng thống Putin ảnh 4Đại sứ quán Nga tại Ý công bố thông điệp đầy ẩn ý về Tổng thống Putin ảnh 5Đại sứ quán Nga tại Ý công bố thông điệp đầy ẩn ý về Tổng thống Putin ảnh 6Đại sứ quán Nga tại Ý công bố thông điệp đầy ẩn ý về Tổng thống Putin ảnh 7Đại sứ quán Nga tại Ý công bố thông điệp đầy ẩn ý về Tổng thống Putin ảnh 8Đại sứ quán Nga tại Ý công bố thông điệp đầy ẩn ý về Tổng thống Putin ảnh 9Đại sứ quán Nga tại Ý công bố thông điệp đầy ẩn ý về Tổng thống Putin ảnh 10Đại sứ quán Nga tại Ý công bố thông điệp đầy ẩn ý về Tổng thống Putin ảnh 11Đại sứ quán Nga tại Ý công bố thông điệp đầy ẩn ý về Tổng thống Putin ảnh 12Đại sứ quán Nga tại Ý công bố thông điệp đầy ẩn ý về Tổng thống Putin ảnh 13Đại sứ quán Nga tại Ý công bố thông điệp đầy ẩn ý về Tổng thống Putin ảnh 14

Đại sứ quán Nga tại Ý công bố thông điệp đầy ẩn ý về Tổng thống Putin

ANTD.VN - Thông điệp bí ẩn của Đại sứ quán Nga tại Ý liên quan tới những cuộc gặp của Tổng thống Putin với các chính trị gia nước này đã gây ra chú ý cho giới truyền thông.