Điểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATO ảnh 1Điểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATO ảnh 2Điểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATO ảnh 3Điểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATO ảnh 4Điểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATO ảnh 5Điểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATO ảnh 6Điểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATO ảnh 7Điểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATO ảnh 8Điểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATO ảnh 9Điểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATO ảnh 10Điểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATO ảnh 11Điểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATO ảnh 12Điểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATO ảnh 13Điểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATO ảnh 14Điểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATO ảnh 15Điểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATO ảnh 16

Điểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATO

ANTD.VN - Mỹ, Ý hay Pháp đều có những chiếc xe tăng bánh lốp thiện chiến được dùng để chi viện hoả lực trực tiếp cho bộ binh, thậm chí nếu cần chúng hoàn toàn có thể tiêu diệt nhiều loại xe tăng bánh xích hạng trung.