Điểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATOĐiểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATOĐiểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATOĐiểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATOĐiểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATOĐiểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATOĐiểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATOĐiểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATOĐiểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATOĐiểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATOĐiểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATOĐiểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATOĐiểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATOĐiểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATOĐiểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATOĐiểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATO

Điểm danh những loại xe tăng bánh lốp thiện chiến nhất trong NATO

ANTD.VN - Mỹ, Ý hay Pháp đều có những chiếc xe tăng bánh lốp thiện chiến được dùng để chi viện hoả lực trực tiếp cho bộ binh, thậm chí nếu cần chúng hoàn toàn có thể tiêu diệt nhiều loại xe tăng bánh xích hạng trung.