Công tác kiểm tra, giám sát góp phần quan trọng xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 11-7, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 trong Công an nhân dân (CAND).
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND

Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Rón, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương; các đơn vị chức năng thuộc UBKT Trung ương, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an...

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội dự và chủ trì tại điểm cầu CATP Hà Nội.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị các cấp trong CAND, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành quyết định, kế hoạch, thành lập 10 Đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo. Xem xét, xử lý nghiêm minh theo đúng quy trình, quy định của Đảng đối với các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá lại những kết quả đạt được, vấn đề còn tồn tại, bàn nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND thời gian tới.

Tại điểm cầu Hà Nội, Đại tá Nguyễn Bình, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội đã tham luận “thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an cấp huyện.

Thực hiện Quyết định số 17-QĐ/TW của Ban Bí thư, Đảng ủy CATP đã tích cực tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định số 2396-QĐ/TU, ngày 08/02/2024 về ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy CATP với các quận, huyện, thị ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với các tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ Công an cấp huyện.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội dự và chủ trì tại điểm cầu CATP Hà Nội

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội dự và chủ trì tại điểm cầu CATP Hà Nội

Trong 2 năm 2022, 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy CATP đã chủ trì, phối hợp với các quận, huyện, thị ủy tiến hành 18 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các Đảng ủy Công an cấp huyện và đồng chí Bí thư Đảng ủy. Qua phối hợp kiểm tra đã kịp thời xử lý các vi phạm.

Việc Ban Bí thư ban hành quyết định số 17, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành quyết định 2396 có nghĩa ý rất lớn trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát; là cơ sở chính trị quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để Đảng ủy CATP và các quận, huyện, thị ủy phối hợp lãnh đạo “song trùng” về công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đối với Đảng bộ Công an cấp huyện.

Công tác phối hợp giữa Đảng ủy CATP và các quận, huyện, thị ủy đã đi vào nền nếp, có chiều sâu và hiệu quả; đã phối hợp lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm các nội dung kiểm tra giám sát, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an cấp huyện.

"Tự soi", "tự sửa" kịp thời phát hiện vi phạm từ sớm, từ xa

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương - Trần Văn Rón biểu dương những thành tích các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong CAND đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2024; qua đó, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.

Nhấn mạnh thêm một số ý kiến mang tính chất gợi mở, định hướng, đồng chí Trần Văn Rón đề nghị, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp uỷ tổ chức đảng, UBKT các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; UBKT các cấp trong CAND cần tham mưu cho cấp ủy hoàn thiện quy chế, quy định của cấp mình đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện của đơn vị. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp với hoạt động của các cơ quan chức năng, qua đó, khẳng định vai trò, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong CAND...

Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Văn Rón phát biểu tại hội nghị
Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Văn Rón phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát quan điểm, phương châm, nguyên tắc, quy định, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy cấp trên về công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND đồng bộ, liên thông với các văn bản của Trung ương; tạo cơ sở chính trị, hành lang pháp lý để tổ chức thực hiện hiệu lực, hiệu quả.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh việc tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo phương châm, nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, quy trình, quy định của Đảng. "Cấp ủy, UBKT Đảng ủy Công an đơn vị, địa phương cần chủ động hơn nữa trong công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình địa bàn; tăng cường "tự soi", "tự sửa"; kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên để chấn chỉnh, nhắc nhở", đồng chí Thứ trưởng lưu ý.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác sơ kết, tổng kết các chuyên đề. Chú trọng nghiên cứu, tổng kết kế hoạch kiểm tra để đúc rút những bài học kinh nghiệm thực tiễn, kịp thời tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về các chủ trương, đường lối, giải pháp có tính chiến lược, khả thi nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.