Chủ doanh nghiệp bỏ trốn, người lao động được hỗ trợ

ANTĐ - Theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp có chủ bỏ trốn và bị nợ lương nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát kỹ và ứng ngân sách địa phương để trả cho người lao động có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp khoản tiền lương mà doanh nghiệp còn nợ người lao động. 

Nguồn tạm ứng từ ngân sách địa phương được hoàn trả từ nguồn thu khi thực hiện xử lý tài sản của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Trường hợp nguồn xử lý tài sản không đủ thì báo cáo Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.