Chốt phương án điểm sàn đại học 2014

ANTĐ - Ngày 6-5, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, Bộ GD-ĐT vừa hướng dẫn các trường đại học, học viện và cao đẳng tham gia kỳ thi chung xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào. 

Theo đó, trước ngày 20-5, các trường công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng môn thi chính được nhân hệ số 2 đối với từng ngành của trường (nếu có). Đối với trường, ngành quy định môn thi chính, tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số môn chính (tổng điểm 3 môn thi, trong đó có 1 môn thi chính nhân hệ số 2) vào trường hay vào từng ngành của trường. Đối với các trường, các ngành không quy định môn thi chính, tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là các mức điểm xét tuyển cơ bản (tổng điểm 3 môn thi không nhân hệ số) cho từng khối thi.