Hà Nội tiên phong vận hành chính quyền đô thị

Hà Nội tiên phong vận hành chính quyền đô thị

ANTD.VN - Hà Nội là thành phố đầu tiên trên cả nước thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị với việc không có Hội đồng nhân dân cấp phường. Đây được xem là bước tiến quan trọng để Thủ đô tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; thể hiện trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu trong việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
HĐND TP Hà Nội: Thể hiện rõ vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương

HĐND TP Hà Nội: Thể hiện rõ vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương

ANTD.VN - Trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV đã tổ chức 19 kỳ họp và ban hành nhiều nghị quyết nhằm thể chế hoá đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từ đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội của thành phố.
UBND phường ở Hà Nội sẽ làm việc theo chế độ thủ trưởng

UBND phường ở Hà Nội sẽ làm việc theo chế độ thủ trưởng

ANTD.VN - Thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân phường phải có Chủ tịch và Phó Chủ tịch phường. Trong đó, phường loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch phường; phường loại III có 01 Phó Chủ tịch phường.