Hà Nội hỗ trợ 3 tháng lương cho 25 lãnh đạo nghỉ việc khi thí điểm chính quyền đô thị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ cho 25 lãnh đạo phường nghỉ công tác khi Hà Nội thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị là 450 triệu đồng.

Chiều 8/12, tại kỳ họp thứ ba, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 12 mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND TP. Tổng mức chi dự kiến hơn 775 tỷ đồng/năm.

Cụ thể, chi chế độ hỗ trợ đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và công chức phường nghỉ công tác do thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Theo đó, tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ cho 25 Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường, công chức phường trên địa bàn thành phố nghỉ công tác do thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị là 450 triệu đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ được bố trí từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách quận, thị xã.

Ngoài nội dung trên, các đại biểu cũng tán thành với mức chi quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP Hà Nội.

Chính sách hỗ trợ hằng tháng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiếu số.

Quyết nghị sửa đổi, bổ sung Phụ lục 06 ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 4/12/2019 quy định nội dung, mức chi đối với công tác tổ chức thi tuyển (xét tuyển) công chức, viên chức; Thi (xét) nâng ngạch (thăng hạng) công chức, viên chức của TP Hà Nội.

Quy định về mức chi thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn TP Hà Nội.

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách TP thực hiện đăng ký bảo hộ trong và ngoài nước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; Đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới.

Quy định nội dung chi, mức chi chuẩn bị, tổ chức các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông của TP Hà Nội.

Quy định nội dung, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông của TP Hà Nội.

Quy định mức chi hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Hà Nội.

Quy định nội dung chi, mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao do TP Hà Nội tổ chức.

Nội dung chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều, hệ thống đê điều do TP Hà Nội quản lý.

HĐND TP giao UBND TP tổ chức thực hiện Nghị quyết; Giao Thường trực, các Ban, tổ đại biểu và các đại biểu HĐND TP giám sát thực hiện Nghị quyết; Đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp TP tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 và bãi bỏ Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày 9/12/2008 của HĐND TP về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ, Ban Thanh tra Nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Hà Nội.