Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Có tình trạng "vừa chạy vừa xếp hàng" trong xây dựng chính sách

  • 12/01/2021 17:34
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Chiều 12-1, Thường trực HĐND – UBND – UBMTTQ VN TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND TP năm 2021 và các năm tiếp theo.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Có tình trạng "vừa chạy vừa xếp hàng" trong xây dựng chính sách ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh

Theo Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn, từ đầu nhiệm kỳ đến thắng 12 năm 2020, UBND TP đã xây dựng trình HĐND TP ban hành 56 Nghị quyết quy phạm pháp luật, trong đó có 20 Nghị quyết quy định chính sách đặc thù của Thành phố. 100% nghị quyết của HĐND TP được ban hành đúng thẩm quyền và đảm bảo về trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Để chủ động đề xuất lập danh mục nghị quyết cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong năm 2021 và những năm tiếp theo, đến nay, Sở Tư pháp Hà Nội đã phối hợp với Văn phòng UBND thành phố bước đầu rà soát chương trình công tác của UBND thành phố Hà Nội năm 2021, xác định có 19 nội dung nghị quyết cần ban hành mới và 15 Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội đang có hiệu lực cần được xem xét đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế theo các văn bản quy phạm pháp luật mới của Trung ương.

Trong đó có một số nội dung đáng quan tâm như: Xây dựng và trình HĐND Thành phố có cơ chế chính sách, đặc thù đối với cán bộ, công chức dôi dư và người hoạt động không chuyên trách ở phường khi thực hiện thí điểm theo quy định của pháp luật;

Dự thảo Nghị quyết của HĐND TP quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại thành phố Hà Nội; Nghị quyết quy định một số khoản thu phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội...

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành thống nhất cao với những kết quả của báo cáo xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2020. Đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, xây dựng nghị quyết.

Phát biểu tại hội nghị Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho rằng, nghị quyết được HĐND TP ban hành trong nhiệm kỳ qua rất quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, liên quan trực tiếp tới đời sống dân sinh, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô. Trong đó, các cơ quan đã phối hợp chặt chẽ trong từng khâu của quá trình xây dựng nghị quyết, đảm bảo nghị quyết ban hành đúng quy định, phục vụ sự phát triển chung của thành phố.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho rằng, trong quá trình thực hiện xây dựng, ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật vẫn còn những tồn tại hạn chế, đó là một số sở ngành chưa chủ động rà soát văn bản thuộc lĩnh vực được giao, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn chưa thường xuyên, việc thực hiện quy trình xây dựng nghị quyết có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ, còn chậm muộn; còn tình trạng “vừa chạy, vừa xếp hàng”… gây ảnh hưởng đến chất lượng nghị quyết.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh yêu cầu các cơ quan, đơn vị sở ngành cần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thể hiện sự đổi mới trong phối hợp giữa HĐND-UBND-UBMTTQ TP, thực hiện đúng quy trình, quy định. Đồng thời khẩn trương rà soát, cập nhật văn bản của Trung ương mới ban hành có hiệu lực trong năm 2021, từ đó, tổng hợp thành danh mục các nghị quyết cần ban hành, phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan chủ trì, phối hợp để xây dựng dự thảo.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị các Ban HĐND TP phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và các sở ngành chuyên môn chủ trì xây dựng nghị quyết, bám sát tiến trình để đảm bảo chất lượng và đề nghị Ủy ban MTTQ TP tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND TP để lựa chọn các vấn đề cần phản biện xã hội.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, việc triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật là một nét mới trong hoạt động của HĐND TP, sau hội nghị sẽ có thông báo kết luận phân công rõ nhiệm vụ, vai trò của từng cơ quan, trong đó thống nhất thực hiện nghiêm túc quy định, trình tự của Luật về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, các cơ quan rà soát tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành nhằm đồng nhất, kiện toàn lại những văn bản có quy định còn chồng chéo.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị UBND TP xây dựng kế hoạch, sớm xác định lộ trình để triển khai, thực hiện nghị quyết 97/2019/QH14, ngày 27/11/2019, về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị của thành phố Hà Nội và Nghị quyết số 115/2020/QH14, ngày 19/6/2020 ,của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

Tại hội nghị, đại diện ba cơ quan HĐND-UBND-UBMTTQ VN TP đã ký thông báo kết luận hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND TP năm 2021 và các năm tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục