Hà Nội chuẩn bị sơ kết thí điểm tổ chức chính quyền đô thị, đề xuất mô hình mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hà Nội chuẩn bị sơ kết việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố, từ đó sẽ báo cáo và đề xuất mô hình phù hợp để Trung ương quyết định…
Hà Nội chuẩn bị sơ kết thí điểm tổ chức chính quyền đô thị, đề xuất mô hình mới ảnh 1

Hà Nội sẽ sơ kết mô hình thí điểm tổ chức chính quyền đô thị

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 145-KH/TU về sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Theo đó, thành phố sẽ đánh giá tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai và kết quả đạt được; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm trong tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Trên cơ sở kết quả sơ kết thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 của Chính phủ, thành phố sẽ báo cáo và đề xuất mô hình phù hợp để Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giao Đảng ủy các phường chỉ đạo xây dựng báo cáo đánh giá và tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại phường; gửi báo cáo sơ kết tới Ban Thường vụ quận ủy, thị ủy để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của quận ủy, thị ủy.

Các quận ủy, thị ủy cần đề xuất mô hình chính quyền đô thị và tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị; hoàn thiện và gửi báo cáo sơ kết Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 30-4-2023 để tổng hợp.

Đảng đoàn HĐND TP Hà Nội được giao chỉ đạo tổ chức sơ kết và xây dựng báo cáo đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ của HĐND thành phố; trong đó đánh giá kỹ việc không tổ chức HĐND cấp phường.

Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội được giao xây dựng báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND thành phố; trong đó tập trung đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của UBND thành phố, quận, thị xã, phường; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế đối với hệ thống chính trị phường; sắp xếp, bố trí công tác và giải quyết các chế độ, chính sách đối với các cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại các phường...

Thành ủy Hà Nội cũng sẽ tổ chức lấy ý kiến góp ý của các bộ, ban, ngành Trung ương vào dự thảo báo cáo của Thành ủy sơ kết thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội;

Đồng thời khảo sát (bằng phiếu xin ý kiến) nắm bắt dư luận của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đánh giá kết quả tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố và đề xuất mô hình chính quyền đô thị trong thời gian tới.