Bí ẩn lớp vàng dát mỏng trên kính buồng lái tiêm kích F-16 Mỹ ảnh 1Bí ẩn lớp vàng dát mỏng trên kính buồng lái tiêm kích F-16 Mỹ ảnh 2Bí ẩn lớp vàng dát mỏng trên kính buồng lái tiêm kích F-16 Mỹ ảnh 3Bí ẩn lớp vàng dát mỏng trên kính buồng lái tiêm kích F-16 Mỹ ảnh 4Bí ẩn lớp vàng dát mỏng trên kính buồng lái tiêm kích F-16 Mỹ ảnh 5Bí ẩn lớp vàng dát mỏng trên kính buồng lái tiêm kích F-16 Mỹ ảnh 6Bí ẩn lớp vàng dát mỏng trên kính buồng lái tiêm kích F-16 Mỹ ảnh 7Bí ẩn lớp vàng dát mỏng trên kính buồng lái tiêm kích F-16 Mỹ ảnh 8Bí ẩn lớp vàng dát mỏng trên kính buồng lái tiêm kích F-16 Mỹ ảnh 9Bí ẩn lớp vàng dát mỏng trên kính buồng lái tiêm kích F-16 Mỹ ảnh 10Bí ẩn lớp vàng dát mỏng trên kính buồng lái tiêm kích F-16 Mỹ ảnh 11Bí ẩn lớp vàng dát mỏng trên kính buồng lái tiêm kích F-16 Mỹ ảnh 12Bí ẩn lớp vàng dát mỏng trên kính buồng lái tiêm kích F-16 Mỹ ảnh 13Bí ẩn lớp vàng dát mỏng trên kính buồng lái tiêm kích F-16 Mỹ ảnh 14Bí ẩn lớp vàng dát mỏng trên kính buồng lái tiêm kích F-16 Mỹ ảnh 15

Bí ẩn lớp vàng dát mỏng trên kính buồng lái tiêm kích F-16 Mỹ

ANTD.VN - Lớp vàng mỏng được dát trên kính buồng lái tiêm kích F-16 có tác dụng rất lớn trong việc che giấu bức xạ sóng điện từ.