Hàn Quốc hé lộ xe tăng tàng hình thế hệ mới sở hữu sức mạnh vượt trội ‘báo đen’ K2 ảnh 1Hàn Quốc hé lộ xe tăng tàng hình thế hệ mới sở hữu sức mạnh vượt trội ‘báo đen’ K2 ảnh 2Hàn Quốc hé lộ xe tăng tàng hình thế hệ mới sở hữu sức mạnh vượt trội ‘báo đen’ K2 ảnh 3Hàn Quốc hé lộ xe tăng tàng hình thế hệ mới sở hữu sức mạnh vượt trội ‘báo đen’ K2 ảnh 4Hàn Quốc hé lộ xe tăng tàng hình thế hệ mới sở hữu sức mạnh vượt trội ‘báo đen’ K2 ảnh 5Hàn Quốc hé lộ xe tăng tàng hình thế hệ mới sở hữu sức mạnh vượt trội ‘báo đen’ K2 ảnh 6Hàn Quốc hé lộ xe tăng tàng hình thế hệ mới sở hữu sức mạnh vượt trội ‘báo đen’ K2 ảnh 7Hàn Quốc hé lộ xe tăng tàng hình thế hệ mới sở hữu sức mạnh vượt trội ‘báo đen’ K2 ảnh 8Hàn Quốc hé lộ xe tăng tàng hình thế hệ mới sở hữu sức mạnh vượt trội ‘báo đen’ K2 ảnh 9Hàn Quốc hé lộ xe tăng tàng hình thế hệ mới sở hữu sức mạnh vượt trội ‘báo đen’ K2 ảnh 10Hàn Quốc hé lộ xe tăng tàng hình thế hệ mới sở hữu sức mạnh vượt trội ‘báo đen’ K2 ảnh 11Hàn Quốc hé lộ xe tăng tàng hình thế hệ mới sở hữu sức mạnh vượt trội ‘báo đen’ K2 ảnh 12Hàn Quốc hé lộ xe tăng tàng hình thế hệ mới sở hữu sức mạnh vượt trội ‘báo đen’ K2 ảnh 13Hàn Quốc hé lộ xe tăng tàng hình thế hệ mới sở hữu sức mạnh vượt trội ‘báo đen’ K2 ảnh 14Hàn Quốc hé lộ xe tăng tàng hình thế hệ mới sở hữu sức mạnh vượt trội ‘báo đen’ K2 ảnh 15Hàn Quốc hé lộ xe tăng tàng hình thế hệ mới sở hữu sức mạnh vượt trội ‘báo đen’ K2 ảnh 16Hàn Quốc hé lộ xe tăng tàng hình thế hệ mới sở hữu sức mạnh vượt trội ‘báo đen’ K2 ảnh 17Hàn Quốc hé lộ xe tăng tàng hình thế hệ mới sở hữu sức mạnh vượt trội ‘báo đen’ K2 ảnh 18

Hàn Quốc hé lộ xe tăng tàng hình thế hệ mới sở hữu sức mạnh vượt trội ‘báo đen’ K2

ANTD.VN - Xe tăng tàng hình Hàn Quốc vừa giới thiệu theo nhận xét chính là sự phát triển từ chiếc PL-01 của Ba Lan.