Ấn Độ đã 'cứu vớt' xe tăng T-90 của Nga như thế nào? ảnh 1Ấn Độ đã 'cứu vớt' xe tăng T-90 của Nga như thế nào? ảnh 2Ấn Độ đã 'cứu vớt' xe tăng T-90 của Nga như thế nào? ảnh 3Ấn Độ đã 'cứu vớt' xe tăng T-90 của Nga như thế nào? ảnh 4Ấn Độ đã 'cứu vớt' xe tăng T-90 của Nga như thế nào? ảnh 5Ấn Độ đã 'cứu vớt' xe tăng T-90 của Nga như thế nào? ảnh 6Ấn Độ đã 'cứu vớt' xe tăng T-90 của Nga như thế nào? ảnh 7Ấn Độ đã 'cứu vớt' xe tăng T-90 của Nga như thế nào? ảnh 8Ấn Độ đã 'cứu vớt' xe tăng T-90 của Nga như thế nào? ảnh 9Ấn Độ đã 'cứu vớt' xe tăng T-90 của Nga như thế nào? ảnh 10Ấn Độ đã 'cứu vớt' xe tăng T-90 của Nga như thế nào? ảnh 11Ấn Độ đã 'cứu vớt' xe tăng T-90 của Nga như thế nào? ảnh 12Ấn Độ đã 'cứu vớt' xe tăng T-90 của Nga như thế nào? ảnh 13Ấn Độ đã 'cứu vớt' xe tăng T-90 của Nga như thế nào? ảnh 14Ấn Độ đã 'cứu vớt' xe tăng T-90 của Nga như thế nào? ảnh 15Ấn Độ đã 'cứu vớt' xe tăng T-90 của Nga như thế nào? ảnh 16Ấn Độ đã 'cứu vớt' xe tăng T-90 của Nga như thế nào? ảnh 17Ấn Độ đã 'cứu vớt' xe tăng T-90 của Nga như thế nào? ảnh 18Ấn Độ đã 'cứu vớt' xe tăng T-90 của Nga như thế nào? ảnh 19Ấn Độ đã 'cứu vớt' xe tăng T-90 của Nga như thế nào? ảnh 20Ấn Độ đã 'cứu vớt' xe tăng T-90 của Nga như thế nào? ảnh 21Ấn Độ đã 'cứu vớt' xe tăng T-90 của Nga như thế nào? ảnh 22Ấn Độ đã 'cứu vớt' xe tăng T-90 của Nga như thế nào? ảnh 23Ấn Độ đã 'cứu vớt' xe tăng T-90 của Nga như thế nào? ảnh 24Ấn Độ đã 'cứu vớt' xe tăng T-90 của Nga như thế nào? ảnh 25Ấn Độ đã 'cứu vớt' xe tăng T-90 của Nga như thế nào? ảnh 26Ấn Độ đã 'cứu vớt' xe tăng T-90 của Nga như thế nào? ảnh 27Ấn Độ đã 'cứu vớt' xe tăng T-90 của Nga như thế nào? ảnh 28Ấn Độ đã 'cứu vớt' xe tăng T-90 của Nga như thế nào? ảnh 29Ấn Độ đã 'cứu vớt' xe tăng T-90 của Nga như thế nào? ảnh 30

Ấn Độ đã 'cứu vớt' xe tăng T-90 của Nga như thế nào?

ANTD.VN - Nếu không có Ấn Độ với hợp đồng mua sắm số lượng rất lớn, xe tăng T-90 của Nga có lẽ đã bị "khai tử".