Tên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân Mỹ ảnh 1Tên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân Mỹ ảnh 2Tên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân Mỹ ảnh 3Tên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân Mỹ ảnh 4Tên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân Mỹ ảnh 5Tên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân Mỹ ảnh 6Tên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân Mỹ ảnh 7Tên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân Mỹ ảnh 8Tên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân Mỹ ảnh 9Tên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân Mỹ ảnh 10Tên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân Mỹ ảnh 11Tên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân Mỹ ảnh 12Tên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân Mỹ ảnh 13Tên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân Mỹ ảnh 14Tên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân Mỹ ảnh 15

Tên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân Mỹ

ANTD.VN - Với những đặc tính ưu việt, tên lửa tàng hình AGM-158 JASSM nhiều khả năng sẽ thay thế vai trò "sứ giả chiến tranh" của tên lửa Tomahawk trong tương lai.