Tên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân MỹTên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân MỹTên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân MỹTên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân MỹTên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân MỹTên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân MỹTên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân MỹTên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân MỹTên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân MỹTên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân MỹTên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân MỹTên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân MỹTên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân MỹTên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân MỹTên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân Mỹ

Tên lửa tàng hình AGM-158 JASSM - 'Ác mộng' đến từ bầu trời của Không quân Mỹ

ANTD.VN - Với những đặc tính ưu việt, tên lửa tàng hình AGM-158 JASSM nhiều khả năng sẽ thay thế vai trò "sứ giả chiến tranh" của tên lửa Tomahawk trong tương lai.