Kinh ngạc tiêm kích hạm 'Su-34 trên tàu sân bay' của Hải quân Nga ảnh 1Kinh ngạc tiêm kích hạm 'Su-34 trên tàu sân bay' của Hải quân Nga ảnh 2Kinh ngạc tiêm kích hạm 'Su-34 trên tàu sân bay' của Hải quân Nga ảnh 3Kinh ngạc tiêm kích hạm 'Su-34 trên tàu sân bay' của Hải quân Nga ảnh 4Kinh ngạc tiêm kích hạm 'Su-34 trên tàu sân bay' của Hải quân Nga ảnh 5Kinh ngạc tiêm kích hạm 'Su-34 trên tàu sân bay' của Hải quân Nga ảnh 6Kinh ngạc tiêm kích hạm 'Su-34 trên tàu sân bay' của Hải quân Nga ảnh 7Kinh ngạc tiêm kích hạm 'Su-34 trên tàu sân bay' của Hải quân Nga ảnh 8Kinh ngạc tiêm kích hạm 'Su-34 trên tàu sân bay' của Hải quân Nga ảnh 9Kinh ngạc tiêm kích hạm 'Su-34 trên tàu sân bay' của Hải quân Nga ảnh 10Kinh ngạc tiêm kích hạm 'Su-34 trên tàu sân bay' của Hải quân Nga ảnh 11Kinh ngạc tiêm kích hạm 'Su-34 trên tàu sân bay' của Hải quân Nga ảnh 12Kinh ngạc tiêm kích hạm 'Su-34 trên tàu sân bay' của Hải quân Nga ảnh 13Kinh ngạc tiêm kích hạm 'Su-34 trên tàu sân bay' của Hải quân Nga ảnh 14

Kinh ngạc tiêm kích hạm 'Su-34 trên tàu sân bay' của Hải quân Nga

ANTD.VN - "Su-34 trên tàu sân bay" là biệt danh dành cho tiêm kích hạm Su-33UB bởi kết cấu buồng lái hai chỗ ngồi song song của nó.