Su-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lựcSu-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lựcSu-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lựcSu-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lựcSu-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lựcSu-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lựcSu-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lựcSu-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lựcSu-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lựcSu-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lựcSu-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lựcSu-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lựcSu-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lựcSu-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lựcSu-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lựcSu-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lựcSu-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lực

Su-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lực

ANTD.VN - Bom hạt nhân trọng lực được nhận xét khiến tiêm kích F-35 chiếm ưu thế trước Su-57, cho dù máy bay Nga có tên lửa siêu thanh.