Su-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lực ảnh 1Su-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lực ảnh 2Su-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lực ảnh 3Su-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lực ảnh 4Su-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lực ảnh 5Su-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lực ảnh 6Su-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lực ảnh 7Su-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lực ảnh 8Su-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lực ảnh 9Su-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lực ảnh 10Su-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lực ảnh 11Su-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lực ảnh 12Su-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lực ảnh 13Su-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lực ảnh 14Su-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lực ảnh 15Su-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lực ảnh 16Su-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lực ảnh 17

Su-57 có tên lửa siêu thanh nhưng F-35 được trang bị bom hạt nhân trọng lực

ANTD.VN - Bom hạt nhân trọng lực được nhận xét khiến tiêm kích F-35 chiếm ưu thế trước Su-57, cho dù máy bay Nga có tên lửa siêu thanh.