"Xuất hiện tình trạng lợi dụng dịch bệnh để tham nhũng"

  • 26/10/2020 10:04
  • 0 bình luận
  • Băng Tâm
  • In bài
ANTD.VN - "Đã xuất hiện tình trạng lợi dụng chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, lợi dụng tình hình dịch bệnh để tham nhũng", Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga chỉ ra khi trình bày thẩm tra Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng, sáng 26-10.

Về thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đánh giá, năm 2020, nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã được Chính phủ triển khai tích cực, đồng bộ và có hiệu quả.

Tuy nhiên, công tác phòng ngừa tham nhũng trong một số ngành, lĩnh vực, địa phương vẫn còn những hạn chế nhất định.

"Xuất hiện tình trạng lợi dụng dịch bệnh để tham nhũng" ảnh 1

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga

Việc công khai, minh bạch và công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động ở một số bộ, ngành, địa phương vẫn còn hạn chế, số vi phạm phát hiện được còn chưa thể hiện đúng thực tế qua phản ánh của dư luận cử tri.

Việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong một số trường hợp còn chưa thật sự phù hợp. Việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và kiểm soát xung đột lợi ích chưa thực sự chuyển biến, vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm, lợi dụng sơ hở của cơ chế, chính sách để nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, một số trường hợp có biểu hiện “nhóm lợi ích”, “bảo kê”, bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật..

“Đã xuất hiện tình trạng lợi dụng chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, lợi dụng tình hình dịch bệnh để tham nhũng”, bà Lê Thị Nga nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội, việc kiến nghị xử lý hình sự qua công tác thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn chưa tương xứng với tình hình tham nhũng.

Vẫn còn tình trạng tham nhũng ngay trong chính các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan tư pháp, cơ quan có chức năng chống tham nhũng, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Đồng tình với đánh giá của Chính phủ về tình hình tham nhũng trong năm 2020, Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chính phủ tổng kết, đánh giá, nhận diện để dự báo đúng tình hình tham nhũng và đề ra giải pháp phòng, chống hiệu quả, sát với tình hình thực tế.

Tin cùng chuyên mục