• "Xuất hiện tình trạng lợi dụng dịch bệnh để tham nhũng"

    "Xuất hiện tình trạng lợi dụng dịch bệnh để tham nhũng"

    ANTD.VN - "Đã xuất hiện tình trạng lợi dụng chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, lợi dụng tình hình dịch bệnh để tham nhũng", Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga chỉ ra khi trình bày thẩm tra Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng, sáng 26-10.