Xóa bỏ phân cấp, phân quyền trong quản lý vật tư nông nghiệp

  • 04/01/2017 16:41
  • 0 bình luận
  • Tuyết Nhung
  • In bài
ANTD.VN -Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường vừa có quyết định bãi bỏ Thông tư số 20/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2014 quy định mộtsố nội dung về phân công và thẩm quyền quản lý yật tư nông nghiệp.

Theo đó, các Tống cục, các Cục chuyên ngành trực thuộc Bộ có trách nhiệm, xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện quy trình kiểm tra nội bộ của đơn vị đối với việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp phép khảo nghiệm, đăng ký lưu hành, công nhận vật tư nông nghiệp, công nhận cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm, phù hợp pháp luật hiện hành. Ngoài ra, định kỳ hàng quý hoặc đột xuất báo cáo Bộ về tình hình cấp phép.

Các ổng cục trưởng, Cục trưởng các đơn vị chuyên ngành chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng trong hoạt động cấp phép khảo nghiệm, đăng ký lưu hành, công nhận vật tư nông nghiệp.

Xóa bỏ phân cấp, phân quyền trong quản lý vật tư nông nghiệp ảnh 1

Bộ NN&PTNT chính thức xóa bỏ tình trạng phân cấp, phân quyền trong quản lý vật tư nông nghiệp

Trước đó, Thông tư 20 của Bộ NN&PTNT quy định: Tổng cục Thủy sản tiếp nhận, thẩm định, xử lý hồ sơ về giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản.

Tổng cục Lâm nghiệp tiếp nhận, thẩm định, xử lý hồ sơ về giống lâm nghiệp; Cục Chăn nuôi tiếp nhận, thẩm định, xử lý hồ sơ về giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, bao gồm cả chất kích thích sinh trưởng dùng trong chăn nuôi.

Cục Trồng trọt tiếp nhận, thấm định, xử lý hồ sơ về giống cây trồng nông nghiệp chính; Cục Bảo vệ thực vật tiếp nhận, thẩm định, xử lý hồ sơ về thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm cả chất điều hòa sinh trưởng đối với câv trồng. Còn Cục Thú y tiếp nhận, thẩm định, xử lý hồ sơ về thuốc thú y.

Tin cùng chuyên mục