Xem Trung Quốc phóng tên lửa Trường Chinh 4C đưa vệ tinh lên quỹ đạo

ANTD.VN -  Ngày 12-5, tên lửa đẩy Trường Chinh 4C đã được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tây bắc Trung Quốc, đưa vệ tinh Shiyan-23 lên quỹ đạo đã định. Vệ tinh này sẽ chủ yếu được sử dụng để giám sát môi trường không gian. Đây là vụ phóng thứ 522 của loạt tên lửa Trường Chinh.