Xe tăng Karrar - 'T-90MS Trung Đông' của Iran ảnh 1Xe tăng Karrar - 'T-90MS Trung Đông' của Iran ảnh 2Xe tăng Karrar - 'T-90MS Trung Đông' của Iran ảnh 3Xe tăng Karrar - 'T-90MS Trung Đông' của Iran ảnh 4Xe tăng Karrar - 'T-90MS Trung Đông' của Iran ảnh 5Xe tăng Karrar - 'T-90MS Trung Đông' của Iran ảnh 6Xe tăng Karrar - 'T-90MS Trung Đông' của Iran ảnh 7Xe tăng Karrar - 'T-90MS Trung Đông' của Iran ảnh 8Xe tăng Karrar - 'T-90MS Trung Đông' của Iran ảnh 9Xe tăng Karrar - 'T-90MS Trung Đông' của Iran ảnh 10Xe tăng Karrar - 'T-90MS Trung Đông' của Iran ảnh 11Xe tăng Karrar - 'T-90MS Trung Đông' của Iran ảnh 12Xe tăng Karrar - 'T-90MS Trung Đông' của Iran ảnh 13Xe tăng Karrar - 'T-90MS Trung Đông' của Iran ảnh 14Xe tăng Karrar - 'T-90MS Trung Đông' của Iran ảnh 15Xe tăng Karrar - 'T-90MS Trung Đông' của Iran ảnh 16Xe tăng Karrar - 'T-90MS Trung Đông' của Iran ảnh 17Xe tăng Karrar - 'T-90MS Trung Đông' của Iran ảnh 18Xe tăng Karrar - 'T-90MS Trung Đông' của Iran ảnh 19Xe tăng Karrar - 'T-90MS Trung Đông' của Iran ảnh 20Xe tăng Karrar - 'T-90MS Trung Đông' của Iran ảnh 21Xe tăng Karrar - 'T-90MS Trung Đông' của Iran ảnh 22

Xe tăng Karrar - 'T-90MS Trung Đông' của Iran

ANTD.VN - Xe tăng Karrar do Iran phát triển được cho là có nhiều nét tương đồng với dòng xe tăng chủ lực xuất khẩu T-90MS do nền quốc phòng Nga sản xuất.