Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 1Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 2Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 3Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 4Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 5Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 6Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 7Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 8Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 9Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 10Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 11Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 12Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 13Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 14Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 15Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 16Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 17Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 18Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 19Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 20Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 21Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 22Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 23Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 24Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 25Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 26Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 27Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 28Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 29Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 30Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 31Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 32Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 33Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 34Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 35Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 36Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 37Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 38Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 39Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 40Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 41Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 42Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 43Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 44Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 45Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 46Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga ảnh 47

Siêu tăng T-14 Armata, cuộc cách mạng trong chế tạo xe tăng Nga

ANTD.VN - Siêu tăng T-14 Armata được coi là cuộc cách mạng trong ngành chế tạo chiến xa với thiết kế hoàn toàn khác biệt với tháp pháo tự động, kích thước xe lớn, điều này khác hẳn với các dòng xe tăng trước đây của Nga.