Hào hứng trải nghiệm tại Ngày hội công nghệ thông tin và STEM Hà NộiHào hứng trải nghiệm tại Ngày hội công nghệ thông tin và STEM Hà NộiHào hứng trải nghiệm tại Ngày hội công nghệ thông tin và STEM Hà NộiHào hứng trải nghiệm tại Ngày hội công nghệ thông tin và STEM Hà NộiHào hứng trải nghiệm tại Ngày hội công nghệ thông tin và STEM Hà NộiHào hứng trải nghiệm tại Ngày hội công nghệ thông tin và STEM Hà NộiHào hứng trải nghiệm tại Ngày hội công nghệ thông tin và STEM Hà NộiHào hứng trải nghiệm tại Ngày hội công nghệ thông tin và STEM Hà NộiHào hứng trải nghiệm tại Ngày hội công nghệ thông tin và STEM Hà NộiHào hứng trải nghiệm tại Ngày hội công nghệ thông tin và STEM Hà NộiHào hứng trải nghiệm tại Ngày hội công nghệ thông tin và STEM Hà NộiHào hứng trải nghiệm tại Ngày hội công nghệ thông tin và STEM Hà Nội

Hào hứng trải nghiệm tại Ngày hội công nghệ thông tin và STEM Hà Nội

ANTD.VN - Hàng chục nghìn học sinh cùng giáo viên hào hứng trải nghiệm các ứng dụng CNTT được triển lãm tại Ngày hội Công nghệ thông tin và STEM ngành Giáo dục Hà Nội.