Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 'nâng cấp đặc biệt' của Nga đã rời nhà máy ảnh 1Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 'nâng cấp đặc biệt' của Nga đã rời nhà máy ảnh 2Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 'nâng cấp đặc biệt' của Nga đã rời nhà máy ảnh 3Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 'nâng cấp đặc biệt' của Nga đã rời nhà máy ảnh 4Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 'nâng cấp đặc biệt' của Nga đã rời nhà máy ảnh 5Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 'nâng cấp đặc biệt' của Nga đã rời nhà máy ảnh 6Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 'nâng cấp đặc biệt' của Nga đã rời nhà máy ảnh 7Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 'nâng cấp đặc biệt' của Nga đã rời nhà máy ảnh 8Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 'nâng cấp đặc biệt' của Nga đã rời nhà máy ảnh 9Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 'nâng cấp đặc biệt' của Nga đã rời nhà máy ảnh 10Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 'nâng cấp đặc biệt' của Nga đã rời nhà máy ảnh 11Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 'nâng cấp đặc biệt' của Nga đã rời nhà máy ảnh 12Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 'nâng cấp đặc biệt' của Nga đã rời nhà máy ảnh 13Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 'nâng cấp đặc biệt' của Nga đã rời nhà máy ảnh 14

Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 'nâng cấp đặc biệt' của Nga đã rời nhà máy

ANTD.VN - Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 phiên bản nâng cấp giáp bảo vệ đã được Quân đội Nga sử dụng ngoài thực địa.