Nga 'quên' thủy phi cơ A-40 khi muốn thay thế máy bay chống ngầm Il-38 ảnh 1Nga 'quên' thủy phi cơ A-40 khi muốn thay thế máy bay chống ngầm Il-38 ảnh 2Nga 'quên' thủy phi cơ A-40 khi muốn thay thế máy bay chống ngầm Il-38 ảnh 3Nga 'quên' thủy phi cơ A-40 khi muốn thay thế máy bay chống ngầm Il-38 ảnh 4Nga 'quên' thủy phi cơ A-40 khi muốn thay thế máy bay chống ngầm Il-38 ảnh 5Nga 'quên' thủy phi cơ A-40 khi muốn thay thế máy bay chống ngầm Il-38 ảnh 6Nga 'quên' thủy phi cơ A-40 khi muốn thay thế máy bay chống ngầm Il-38 ảnh 7Nga 'quên' thủy phi cơ A-40 khi muốn thay thế máy bay chống ngầm Il-38 ảnh 8Nga 'quên' thủy phi cơ A-40 khi muốn thay thế máy bay chống ngầm Il-38 ảnh 9Nga 'quên' thủy phi cơ A-40 khi muốn thay thế máy bay chống ngầm Il-38 ảnh 10Nga 'quên' thủy phi cơ A-40 khi muốn thay thế máy bay chống ngầm Il-38 ảnh 11Nga 'quên' thủy phi cơ A-40 khi muốn thay thế máy bay chống ngầm Il-38 ảnh 12Nga 'quên' thủy phi cơ A-40 khi muốn thay thế máy bay chống ngầm Il-38 ảnh 13Nga 'quên' thủy phi cơ A-40 khi muốn thay thế máy bay chống ngầm Il-38 ảnh 14

Nga 'quên' thủy phi cơ A-40 khi muốn thay thế máy bay chống ngầm Il-38

ANTD.VN - Khi dự định thay thế máy bay chống ngầm Il-38, Nga lập tức nhớ đến chiếc Il-114MP nhưng lại bỏ qua ứng viên tiềm năng hơn là chiếc A-40.