Tên lửa siêu thanh thay đổi toàn diện chiến thuật của tàu ngầm Nga ảnh 1Tên lửa siêu thanh thay đổi toàn diện chiến thuật của tàu ngầm Nga ảnh 2Tên lửa siêu thanh thay đổi toàn diện chiến thuật của tàu ngầm Nga ảnh 3Tên lửa siêu thanh thay đổi toàn diện chiến thuật của tàu ngầm Nga ảnh 4Tên lửa siêu thanh thay đổi toàn diện chiến thuật của tàu ngầm Nga ảnh 5Tên lửa siêu thanh thay đổi toàn diện chiến thuật của tàu ngầm Nga ảnh 6Tên lửa siêu thanh thay đổi toàn diện chiến thuật của tàu ngầm Nga ảnh 7Tên lửa siêu thanh thay đổi toàn diện chiến thuật của tàu ngầm Nga ảnh 8Tên lửa siêu thanh thay đổi toàn diện chiến thuật của tàu ngầm Nga ảnh 9Tên lửa siêu thanh thay đổi toàn diện chiến thuật của tàu ngầm Nga ảnh 10Tên lửa siêu thanh thay đổi toàn diện chiến thuật của tàu ngầm Nga ảnh 11Tên lửa siêu thanh thay đổi toàn diện chiến thuật của tàu ngầm Nga ảnh 12Tên lửa siêu thanh thay đổi toàn diện chiến thuật của tàu ngầm Nga ảnh 13Tên lửa siêu thanh thay đổi toàn diện chiến thuật của tàu ngầm Nga ảnh 14

Tên lửa siêu thanh thay đổi toàn diện chiến thuật của tàu ngầm Nga

ANTD.VN - Tất cả tàu ngầm Nga sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh trong tương lai không xa, tạo ra năng lực tấn công rất mạnh.