Vì sao thân tên lửa tối tân Kh-69 của tiêm kích Su-57 lại có hình vuông?Vì sao thân tên lửa tối tân Kh-69 của tiêm kích Su-57 lại có hình vuông?Vì sao thân tên lửa tối tân Kh-69 của tiêm kích Su-57 lại có hình vuông?Vì sao thân tên lửa tối tân Kh-69 của tiêm kích Su-57 lại có hình vuông?Vì sao thân tên lửa tối tân Kh-69 của tiêm kích Su-57 lại có hình vuông?Vì sao thân tên lửa tối tân Kh-69 của tiêm kích Su-57 lại có hình vuông?Vì sao thân tên lửa tối tân Kh-69 của tiêm kích Su-57 lại có hình vuông?Vì sao thân tên lửa tối tân Kh-69 của tiêm kích Su-57 lại có hình vuông?Vì sao thân tên lửa tối tân Kh-69 của tiêm kích Su-57 lại có hình vuông?Vì sao thân tên lửa tối tân Kh-69 của tiêm kích Su-57 lại có hình vuông?Vì sao thân tên lửa tối tân Kh-69 của tiêm kích Su-57 lại có hình vuông?Vì sao thân tên lửa tối tân Kh-69 của tiêm kích Su-57 lại có hình vuông?Vì sao thân tên lửa tối tân Kh-69 của tiêm kích Su-57 lại có hình vuông?Vì sao thân tên lửa tối tân Kh-69 của tiêm kích Su-57 lại có hình vuông?Vì sao thân tên lửa tối tân Kh-69 của tiêm kích Su-57 lại có hình vuông?Vì sao thân tên lửa tối tân Kh-69 của tiêm kích Su-57 lại có hình vuông?Vì sao thân tên lửa tối tân Kh-69 của tiêm kích Su-57 lại có hình vuông?Vì sao thân tên lửa tối tân Kh-69 của tiêm kích Su-57 lại có hình vuông?Vì sao thân tên lửa tối tân Kh-69 của tiêm kích Su-57 lại có hình vuông?Vì sao thân tên lửa tối tân Kh-69 của tiêm kích Su-57 lại có hình vuông?Vì sao thân tên lửa tối tân Kh-69 của tiêm kích Su-57 lại có hình vuông?

Vì sao thân tên lửa tối tân Kh-69 của tiêm kích Su-57 lại có hình vuông?

ANTD.VN - Nga đã phát triển tên lửa tối tân Kh-69 (hay còn được biết đến với tên gọi X-59, Kh-59MK2) dành cho Su-57 với hình dáng thân vuông vắn khá đặc biệt thay vì hình trụ. Thiết kế này nhằm mục đích tàng hình trước radar đối phương.