Vay ADB 212 triệu USD cho dự án cung cấp nước máy

ANTĐ - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) sẽ cung cấp 212 triệu USD để tiếp tục thực hiện dự án cải thiện việc cung cấp nước cho hơn 3 triệu người dân Việt Nam.
Sẽ có 94.000 hộ gia đình tại 6 tỉnh và thành phố của Việt Nam lần đầu tiên được sử dụng nước máy. Bà Amy Leung, Trưởng ban Nước và Đô thị thuộc Tổng Vụ Đông Nam Á của ADB phát biểu: “Nước sạch là một yếu tố quan trọng của sự phát triển. Chính phủ nhận thức rằng việc tiếp cận được với nguồn nước sạch sẽ hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế của địa phương và cải thiện chất lượng sống cũng như sức khỏe của người dân”.
Vào năm 2006, phạm vi cung cấp nước ở khu vực đô thị của Việt Nam đã đạt tỷ lệ 92% với các mức độ tiếp cận dịch vụ khác nhau. Trong vòng 10 năm tới sẽ có thêm 15 triệu người được sử dụng nước đã qua xử lý theo chương trình tài trợ của ADB.
Gói tài trợ này sẽ cung cấp cơ sở  hạ tầng cấp nước tại các tỉnh Bình Dương, Đắc Lắc, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và các thành phố Đà Nẵng, Hải Phòng. Các công ty cấp nước sẽ thực hiện các tiểu dự án bao gồm việc xây dựng các nhà máy cung cấp nước, các trạm bơm và các hệ thống đường ống cung cấp nước.