Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh kỷ luật cán bộ vi phạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa tổ chức kỳ họp thứ 26, xem xét, kết luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc kỷ luật cán bộ vi phạm...

Cụ thể, tại phiên họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Đức Hiện, đảng viên, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Thuận Thành, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Quế Võ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Giai đoạn từ tháng 01/2013 đến tháng 12/2014, ông Nguyễn Đức Hiện với vai trò là cán bộ Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Quế Võ đã thiếu trách nhiệm trong khi thi hành công vụ.

Sau khi nhận hồ sơ và Tờ trình của UBND xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ về việc đề nghị UBND huyện Quế Võ, Phòng Tài nguyên và Môi trường xét duyệt cấp GCNQSDĐ cho 97 hộ dân của xã Ngọc Xá (trong đó có 5 thửa đất của hộ gia đình ông Nguyễn Bá Bắng ở thôn Hữu Bằng); ông Hiện đã không tiến hành thẩm định lại hồ sơ, không kiểm tra đối chiếu với các tài liệu trong hồ sơ địa chính mà đã ký xác nhận vào hồ sơ là đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ cho 97 hộ gia đình của xã Ngọc Xá trình lãnh đạo phê duyệt.

Hành vi trên của ông Nguyễn Đức Hiện dẫn đến việc UBND huyện Quế Võ ban hành Quyết định số 2003/QĐ-UBND, ngày 30/9/2013 cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình ông Nguyễn Bá Bắng sai về loại đất.

Vi phạm của ông Nguyễn Đức Hiện gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, đồng thời vi phạm trên là một trong những nguyên nhân gây thiệt hại về tài sản cho Nhà nước với số tiền 800.737.000 đồng. Vi phạm của ông Nguyễn Đức Hiện đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân và hậu quả vi phạm; Căn cứ Khoản 9, Điều 2 Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Đức Hiện bằng hình thức Khai trừ.

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh đã xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Từ Sơn.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bắc Ninh; Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Từ Sơn còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan trên nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp thực hiện kiểm tra, giám sát, trọng tâm là kiểm tra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội.