Trung tướng Nga nói về quyết định gọi tái ngũ hàng loạt xe tăng T-62Trung tướng Nga nói về quyết định gọi tái ngũ hàng loạt xe tăng T-62Trung tướng Nga nói về quyết định gọi tái ngũ hàng loạt xe tăng T-62Trung tướng Nga nói về quyết định gọi tái ngũ hàng loạt xe tăng T-62Trung tướng Nga nói về quyết định gọi tái ngũ hàng loạt xe tăng T-62Trung tướng Nga nói về quyết định gọi tái ngũ hàng loạt xe tăng T-62Trung tướng Nga nói về quyết định gọi tái ngũ hàng loạt xe tăng T-62Trung tướng Nga nói về quyết định gọi tái ngũ hàng loạt xe tăng T-62Trung tướng Nga nói về quyết định gọi tái ngũ hàng loạt xe tăng T-62Trung tướng Nga nói về quyết định gọi tái ngũ hàng loạt xe tăng T-62Trung tướng Nga nói về quyết định gọi tái ngũ hàng loạt xe tăng T-62Trung tướng Nga nói về quyết định gọi tái ngũ hàng loạt xe tăng T-62Trung tướng Nga nói về quyết định gọi tái ngũ hàng loạt xe tăng T-62Trung tướng Nga nói về quyết định gọi tái ngũ hàng loạt xe tăng T-62

Trung tướng Nga nói về quyết định gọi tái ngũ hàng loạt xe tăng T-62

ANTD.VN - Một vị Trung tướng Quân đội Nga cho rằng lựa chọn phục hồi xe tăng T-62 cổ điển thay vì T-72 và T-80 hiện đại hơn là điều không hợp lý.