Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Mỹ, B-52 liền cất cánh đáp trả ảnh 1Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Mỹ, B-52 liền cất cánh đáp trả ảnh 2Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Mỹ, B-52 liền cất cánh đáp trả ảnh 3Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Mỹ, B-52 liền cất cánh đáp trả ảnh 4Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Mỹ, B-52 liền cất cánh đáp trả ảnh 5Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Mỹ, B-52 liền cất cánh đáp trả ảnh 6Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Mỹ, B-52 liền cất cánh đáp trả ảnh 7Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Mỹ, B-52 liền cất cánh đáp trả ảnh 8Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Mỹ, B-52 liền cất cánh đáp trả ảnh 9Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Mỹ, B-52 liền cất cánh đáp trả ảnh 10Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Mỹ, B-52 liền cất cánh đáp trả ảnh 11Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Mỹ, B-52 liền cất cánh đáp trả ảnh 12Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Mỹ, B-52 liền cất cánh đáp trả ảnh 13Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Mỹ, B-52 liền cất cánh đáp trả ảnh 14

Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Mỹ, B-52 liền cất cánh đáp trả

ANTD.VN - Các cuộc diễn tập của tàu ngầm Nga sát bờ biển Mỹ đã gây ra phản ứng mạnh từ Washington, tuy nhiên theo cách hơi kỳ lạ là họ điều oanh tạc cơ già nua B-52 lởn vởn gần không phận Nga.