Quân đội Nga quay lại thời kỳ hàng vạn xe tăng trực chiến? ảnh 1Quân đội Nga quay lại thời kỳ hàng vạn xe tăng trực chiến? ảnh 2Quân đội Nga quay lại thời kỳ hàng vạn xe tăng trực chiến? ảnh 3Quân đội Nga quay lại thời kỳ hàng vạn xe tăng trực chiến? ảnh 4Quân đội Nga quay lại thời kỳ hàng vạn xe tăng trực chiến? ảnh 5Quân đội Nga quay lại thời kỳ hàng vạn xe tăng trực chiến? ảnh 6Quân đội Nga quay lại thời kỳ hàng vạn xe tăng trực chiến? ảnh 7Quân đội Nga quay lại thời kỳ hàng vạn xe tăng trực chiến? ảnh 8Quân đội Nga quay lại thời kỳ hàng vạn xe tăng trực chiến? ảnh 9Quân đội Nga quay lại thời kỳ hàng vạn xe tăng trực chiến? ảnh 10Quân đội Nga quay lại thời kỳ hàng vạn xe tăng trực chiến? ảnh 11Quân đội Nga quay lại thời kỳ hàng vạn xe tăng trực chiến? ảnh 12Quân đội Nga quay lại thời kỳ hàng vạn xe tăng trực chiến? ảnh 13Quân đội Nga quay lại thời kỳ hàng vạn xe tăng trực chiến? ảnh 14Quân đội Nga quay lại thời kỳ hàng vạn xe tăng trực chiến? ảnh 15Quân đội Nga quay lại thời kỳ hàng vạn xe tăng trực chiến? ảnh 16Quân đội Nga quay lại thời kỳ hàng vạn xe tăng trực chiến? ảnh 17Quân đội Nga quay lại thời kỳ hàng vạn xe tăng trực chiến? ảnh 18Quân đội Nga quay lại thời kỳ hàng vạn xe tăng trực chiến? ảnh 19Quân đội Nga quay lại thời kỳ hàng vạn xe tăng trực chiến? ảnh 20Quân đội Nga quay lại thời kỳ hàng vạn xe tăng trực chiến? ảnh 21Quân đội Nga quay lại thời kỳ hàng vạn xe tăng trực chiến? ảnh 22

Quân đội Nga quay lại thời kỳ hàng vạn xe tăng trực chiến?

ANTD.VN - Quân đội Nga cho thấy họ muốn nhanh chóng sở hữu số lượng xe tăng khổng lồ tương đương thời kỳ Liên Xô.