Trung Quốc bắn tên lửa siêu thanh DF-17 khi tập trận xung quanh đảo Đài LoanTrung Quốc bắn tên lửa siêu thanh DF-17 khi tập trận xung quanh đảo Đài LoanTrung Quốc bắn tên lửa siêu thanh DF-17 khi tập trận xung quanh đảo Đài LoanTrung Quốc bắn tên lửa siêu thanh DF-17 khi tập trận xung quanh đảo Đài LoanTrung Quốc bắn tên lửa siêu thanh DF-17 khi tập trận xung quanh đảo Đài LoanTrung Quốc bắn tên lửa siêu thanh DF-17 khi tập trận xung quanh đảo Đài LoanTrung Quốc bắn tên lửa siêu thanh DF-17 khi tập trận xung quanh đảo Đài LoanTrung Quốc bắn tên lửa siêu thanh DF-17 khi tập trận xung quanh đảo Đài LoanTrung Quốc bắn tên lửa siêu thanh DF-17 khi tập trận xung quanh đảo Đài LoanTrung Quốc bắn tên lửa siêu thanh DF-17 khi tập trận xung quanh đảo Đài LoanTrung Quốc bắn tên lửa siêu thanh DF-17 khi tập trận xung quanh đảo Đài LoanTrung Quốc bắn tên lửa siêu thanh DF-17 khi tập trận xung quanh đảo Đài LoanTrung Quốc bắn tên lửa siêu thanh DF-17 khi tập trận xung quanh đảo Đài LoanTrung Quốc bắn tên lửa siêu thanh DF-17 khi tập trận xung quanh đảo Đài LoanTrung Quốc bắn tên lửa siêu thanh DF-17 khi tập trận xung quanh đảo Đài LoanTrung Quốc bắn tên lửa siêu thanh DF-17 khi tập trận xung quanh đảo Đài LoanTrung Quốc bắn tên lửa siêu thanh DF-17 khi tập trận xung quanh đảo Đài LoanTrung Quốc bắn tên lửa siêu thanh DF-17 khi tập trận xung quanh đảo Đài LoanTrung Quốc bắn tên lửa siêu thanh DF-17 khi tập trận xung quanh đảo Đài LoanTrung Quốc bắn tên lửa siêu thanh DF-17 khi tập trận xung quanh đảo Đài LoanTrung Quốc bắn tên lửa siêu thanh DF-17 khi tập trận xung quanh đảo Đài Loan

Trung Quốc bắn tên lửa siêu thanh DF-17 khi tập trận xung quanh đảo Đài Loan

ANTD.VN - Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ngày 3/8 tiếp tục cuộc tập trận xung quanh đảo Đài Loan, với kịch bản phong tỏa chung, tấn công trên biển và trên bộ. Đáng chú ý trong ngày thứ hai của cuộc tập trận, họ đã bắn tên lửa siêu thanh DF-17.