Báo Nga nghi Azerbaijan bí mật bàn giao 3 chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine?Báo Nga nghi Azerbaijan bí mật bàn giao 3 chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine?Báo Nga nghi Azerbaijan bí mật bàn giao 3 chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine?Báo Nga nghi Azerbaijan bí mật bàn giao 3 chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine?Báo Nga nghi Azerbaijan bí mật bàn giao 3 chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine?Báo Nga nghi Azerbaijan bí mật bàn giao 3 chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine?Báo Nga nghi Azerbaijan bí mật bàn giao 3 chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine?Báo Nga nghi Azerbaijan bí mật bàn giao 3 chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine?Báo Nga nghi Azerbaijan bí mật bàn giao 3 chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine?Báo Nga nghi Azerbaijan bí mật bàn giao 3 chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine?Báo Nga nghi Azerbaijan bí mật bàn giao 3 chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine?Báo Nga nghi Azerbaijan bí mật bàn giao 3 chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine?Báo Nga nghi Azerbaijan bí mật bàn giao 3 chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine?Báo Nga nghi Azerbaijan bí mật bàn giao 3 chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine?Báo Nga nghi Azerbaijan bí mật bàn giao 3 chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine?Báo Nga nghi Azerbaijan bí mật bàn giao 3 chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine?Báo Nga nghi Azerbaijan bí mật bàn giao 3 chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine?Báo Nga nghi Azerbaijan bí mật bàn giao 3 chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine?Báo Nga nghi Azerbaijan bí mật bàn giao 3 chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine?Báo Nga nghi Azerbaijan bí mật bàn giao 3 chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine?Báo Nga nghi Azerbaijan bí mật bàn giao 3 chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine?

Báo Nga nghi Azerbaijan bí mật bàn giao 3 chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine?

ANTD.VN - Truyền thông Nga đăng tải thông tin nghi vấn rằng, Azerbaijan bí mật bàn giao 3 chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine. Hiện cả Baku và Kiev đều chưa lên tiếng về thông tin trên.