UAE bất ngờ chi 2,24 tỷ USD mua thêm hệ thống đánh chặn tầm cao THAAD từ Mỹ ảnh 1UAE bất ngờ chi 2,24 tỷ USD mua thêm hệ thống đánh chặn tầm cao THAAD từ Mỹ ảnh 2UAE bất ngờ chi 2,24 tỷ USD mua thêm hệ thống đánh chặn tầm cao THAAD từ Mỹ ảnh 3UAE bất ngờ chi 2,24 tỷ USD mua thêm hệ thống đánh chặn tầm cao THAAD từ Mỹ ảnh 4UAE bất ngờ chi 2,24 tỷ USD mua thêm hệ thống đánh chặn tầm cao THAAD từ Mỹ ảnh 5UAE bất ngờ chi 2,24 tỷ USD mua thêm hệ thống đánh chặn tầm cao THAAD từ Mỹ ảnh 6UAE bất ngờ chi 2,24 tỷ USD mua thêm hệ thống đánh chặn tầm cao THAAD từ Mỹ ảnh 7UAE bất ngờ chi 2,24 tỷ USD mua thêm hệ thống đánh chặn tầm cao THAAD từ Mỹ ảnh 8UAE bất ngờ chi 2,24 tỷ USD mua thêm hệ thống đánh chặn tầm cao THAAD từ Mỹ ảnh 9UAE bất ngờ chi 2,24 tỷ USD mua thêm hệ thống đánh chặn tầm cao THAAD từ Mỹ ảnh 10UAE bất ngờ chi 2,24 tỷ USD mua thêm hệ thống đánh chặn tầm cao THAAD từ Mỹ ảnh 11UAE bất ngờ chi 2,24 tỷ USD mua thêm hệ thống đánh chặn tầm cao THAAD từ Mỹ ảnh 12UAE bất ngờ chi 2,24 tỷ USD mua thêm hệ thống đánh chặn tầm cao THAAD từ Mỹ ảnh 13UAE bất ngờ chi 2,24 tỷ USD mua thêm hệ thống đánh chặn tầm cao THAAD từ Mỹ ảnh 14UAE bất ngờ chi 2,24 tỷ USD mua thêm hệ thống đánh chặn tầm cao THAAD từ Mỹ ảnh 15UAE bất ngờ chi 2,24 tỷ USD mua thêm hệ thống đánh chặn tầm cao THAAD từ Mỹ ảnh 16UAE bất ngờ chi 2,24 tỷ USD mua thêm hệ thống đánh chặn tầm cao THAAD từ Mỹ ảnh 17UAE bất ngờ chi 2,24 tỷ USD mua thêm hệ thống đánh chặn tầm cao THAAD từ Mỹ ảnh 18UAE bất ngờ chi 2,24 tỷ USD mua thêm hệ thống đánh chặn tầm cao THAAD từ Mỹ ảnh 19UAE bất ngờ chi 2,24 tỷ USD mua thêm hệ thống đánh chặn tầm cao THAAD từ Mỹ ảnh 20UAE bất ngờ chi 2,24 tỷ USD mua thêm hệ thống đánh chặn tầm cao THAAD từ Mỹ ảnh 21UAE bất ngờ chi 2,24 tỷ USD mua thêm hệ thống đánh chặn tầm cao THAAD từ Mỹ ảnh 22UAE bất ngờ chi 2,24 tỷ USD mua thêm hệ thống đánh chặn tầm cao THAAD từ Mỹ ảnh 23UAE bất ngờ chi 2,24 tỷ USD mua thêm hệ thống đánh chặn tầm cao THAAD từ Mỹ ảnh 24

UAE bất ngờ chi 2,24 tỷ USD mua thêm hệ thống đánh chặn tầm cao THAAD từ Mỹ

ANTD.VN - Mỹ đã chấp thuận bán hệ thống đánh chặn tầm cao THAAD cho Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UEA). Được biết thương vụ này trị giá tới 2,24 tỷ USD