Trong khi chờ hưởng lương hưu mà bị chết, chế độ thế nào?

  • 23/06/2015 09:04
  • 1 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Thủy (Quảng Bình), bố đẻ của bà sinh năm 1943, là cán bộ xã đóng BHXH được 24 năm 7 tháng. Trong thời gian nghỉ chờ giải quyết chế độ hưu trí bố bà Bình bị bệnh nặng và chết tháng 3/2005.

Khi bố bà Thủy chết, cơ quan BHXH huyện chi trả chế độ mai táng phí cho gia đình còn chế độ tử tuất thì không được hưởng. Thời điểm đó, gia đình bà có 6 anh chị em trong đó 3 người con lớn đã lập gia đình và 3 người con đang học lớp 12, trung cấp, đại học, mẹ bà sinh năm 1949. Bà Bình hỏi, cơ quan BHXH giải quyết chế độ cho gia đình bà như vậy có đúng quy định không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bà Thủy như sau:

Tại Điểm 6, Mục III Thông tư liên tịch số 99/1998/TTLT-TCCP-BTC-BLĐTBXH ngày 19/5/1998 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn quy định: 

“Trường hợp cán bộ xã khi nghỉ việc, đã có 15 năm đóng BHXH liên tục trở lên nhưng chưa đủ tuổi đời để hưởng trợ cấp hàng tháng, mà không hưởng trợ cấp một lần; phải có đơn tự nguyện chờ giải quyết chế độ phụ cấp hàng tháng, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, sau đó Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập đủ hồ sơ của cán bộ xin chờ gửi cơ quan BHXH địa phương quản lý, theo dõi và giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng khi đủ điều kiện về tuổi đời. Trong thời gian chờ để được giải quyết chế độ, nếu được làm việc tiếp thì thời gian cán bộ xã đã làm việc trước đó cộng với thời gian làm việc sau đó để tính hưởng BHXH. Trong khi chờ hưởng chế độ mà bị chết, thì thân nhân lo mai táng được nhận tiền mai táng phí do cơ quan BHXH chi trả”.

Trường hợp của bố bà Thủy là cán bộ xã đóng BHXH được 24 năm 7 tháng, nếu thuộc đối tượng nghỉ chờ hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định nêu trên, trong thời gian chờ hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng bị chết thì thân nhân lo mai táng cho bố bà được nhận tiền trợ cấp mai táng do cơ quan BHXH chi trả là đúng quy định của chính sách.

Theo Báo Điện tử Chính phủ

Tin cùng chuyên mục