Chế độ đối với người có công là cán bộ hưu từ trần

ANTĐ - Bố của bà Lê Thị Thanh Hiền (Thừa Thiên Huế) là cán bộ tiền khởi nghĩa đồng thời là cán bộ hưu trí, đã chết tháng 2/2014. Vậy, gia đình bà có được hưởng mai táng phí, trợ cấp tuất hàng tháng từ cả hai cơ quan BHXH và Lao động – Thương binh và Xã hội chi trả không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề bà Hiền hỏi như sau:

Khoản 3, Điều 7 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 04/2012/UBTVQH13 quy định: Người có công với cách mạng chết, thân nhân là người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí theo mức quy định của pháp luật về BHXH. Trường hợp các đối tượng này là đối tượng điều chỉnh của Luật BHXH thì mai táng phí do BHXH chi trả.

Đối chiếu với quy định trên thì người lo mai táng cho bố bà Hiền được hưởng trợ cấp mai táng do cơ quan BHXH chi trả.

Ngoài ra, thân nhân còn được hưởng chế độ tử tuất theo quy định của Luật BHXH. Đề nghị gia đình bà Hiền liên hệ với BHXH huyện nơi chi trả lương hưu của bố bà trước khi chết để được xem xét, giải quyết.

Về trợ cấp tuất đối với thân nhân người có công từ trần, gia đình bà liên hệ với cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội để được xem xét, trả lời.