Toàn cảnh Đề án xây dựng hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà NộiToàn cảnh Đề án xây dựng hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà NộiToàn cảnh Đề án xây dựng hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà NộiToàn cảnh Đề án xây dựng hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà NộiToàn cảnh Đề án xây dựng hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà NộiToàn cảnh Đề án xây dựng hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà NộiToàn cảnh Đề án xây dựng hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà NộiToàn cảnh Đề án xây dựng hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà NộiToàn cảnh Đề án xây dựng hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà NộiToàn cảnh Đề án xây dựng hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà NộiToàn cảnh Đề án xây dựng hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà NộiToàn cảnh Đề án xây dựng hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà NộiToàn cảnh Đề án xây dựng hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà NộiToàn cảnh Đề án xây dựng hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà NộiToàn cảnh Đề án xây dựng hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà NộiToàn cảnh Đề án xây dựng hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà NộiToàn cảnh Đề án xây dựng hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà NộiToàn cảnh Đề án xây dựng hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà NộiToàn cảnh Đề án xây dựng hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà NộiToàn cảnh Đề án xây dựng hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà NộiToàn cảnh Đề án xây dựng hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà NộiToàn cảnh Đề án xây dựng hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà NộiToàn cảnh Đề án xây dựng hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà NộiToàn cảnh Đề án xây dựng hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà Nội

Toàn cảnh Đề án xây dựng hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà Nội

ANTD.VN - Tại khuôn khổ Vietnam – Asia Smart City Summit 2023 ở Hà Nội ngày 29/11, TS. Đỗ Việt Hải, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã giới thiệu toàn cảnh Đề án xây dựng hệ thống giao thông thông minh ở Thủ đô.