Tiên phong, gương mẫu thực hiện điều lệnh Công an nhân dân

ANTD.VN - Sáng 26-5, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật CAND cho các đồng chí là chỉ huy cấp đội và cán bộ, chiến sỹ làm công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật kiêm nhiệm của các phòng, Công an các quận, huyện, thị xã.

Trong những năm qua Công an Thành phố đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp, làm tốt công tác XDLL, trong đó công tác điều lệnh CAND, đã góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tạo sự đồng bộ, thống nhất hành động trong toàn công an Thành phố; tạo chuyển biến tốt về ý thức thái độ, văn hóa ứng xử, tác phong, kỷ cương, kỷ luật của CBCS trong công tác, chiến đấu, sinh hoạt, học tập và khi quan hệ tiếp xúc giải quyết công việc với nhân dân góp phần nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các quy định của Bộ Công an về Điều lệnh nội vụ, Điều lệnh đội ngũ và Nghi lễ CAND và thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, ngày 19-3, CATP đã triển khai Kế hoạch số 94 để tổ chức tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật cho các đồng chí là chỉ huy cấp đội và cán bộ, chiến sỹ làm công tác điều lệnh CAND kiêm nhiệm của các đơn vị cơ sở.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Nhấn mạnh yêu cầu đối với lớp tập huấn, Thượng tá Trần Văn Hùng, Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị nêu rõ, thông qua tập huấn để nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác điều lệnh CAND; giúp cho các đồng chí hiểu sâu, nắm chắc nội dung và thực hành thành thạo các động tác về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ và nghi lễ CAND; sử dụng thành thạo các loại phương tiện, vũ khí, súng quân dụng được trang bị.

Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo chỉ huy các đơn vị nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc chính quy theo điều lệnh và xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ cho CBCS.

“Phải luôn coi trọng và đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu việc thực hiện điều lệnh Công an nhân dân của người đứng đầu, thủ trưởng các đơn vị và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị về việc triển khai, thực hiện các mặt công tác” - Thượng tá Trần Văn Hùng khẳng định.