Tiền lương làm thêm ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 và 1/5 được tính thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong tháng 4, người lao động có 2 đợt nghỉ lễ là Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5. Những người phải làm việc trong ngày nghỉ lễ chính thức được xác định là làm thêm giờ.
Tiền lương làm thêm ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 và 1/5 được tính thế nào? ảnh 1

Trong tháng 4, người lao động có 2 đợt nghỉ lễ là Giỗ Tổ Hùng vương và 30/4 - 1/5. Những người phải làm việc trong ngày nghỉ lễ chính thức được xác định là làm thêm giờ.

Liên quan tới vấn đề tiền lương, đãi ngộ với người lao động làm thêm giờ trong ngày nghỉ, ngày lễ, Cục Quan hệ lao động và tiền lương (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, về đơn giá tiền lương, theo quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động thì người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.

Cụ thể, vào ngày thường, mức lương làm thêm ít nhất bằng 150%. Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%.

Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Trường hợp người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định làm thêm chung nêu trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng và Ngày Quốc tế lao động là những ngày nghỉ thuộc diện lễ, tết và người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Điều 106 của Bộ luật Lao động, giờ làm việc ban đêm được tính từ 22h đến 6h sáng ngày hôm sau.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp thỏa thuận và bố trí người lao động đi làm vào các ngày 30/4, 1/5 dương lịch và 10/3 âm lịch thì phải trả tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết cho người lao động theo mức ít nhất bằng 300% quy định tại điểm c khoản 1 Điều 98 của Bộ luật Lao động.

Trường hợp doanh nghiệp bố trí người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 98, doanh nghiệp còn phải trả thêm cho người lao động 20% tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 98 của Bộ luật Lao động.

Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết thực hiện theo quy định tại Điều 55, Điều 57 của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ.

Cục Quan hệ lao động và tiền lương hướng dẫn cách tính với một ví dụ cụ thể như sau:

Người lao động A được áp dụng hình thức trả lương theo tháng. Trong tháng 4/2022 người lao động A làm việc thực tế 208 giờ và có tổng tiền lương thực trả là 10 triệu đồng (đã loại trừ một số khoản tiền theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 55 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP). Tương ứng, tiền lương giờ thực trả cho mỗi giờ làm việc với lao động A là 10 triệu đồng/208 giờ = 48.000 đồng/giờ.

Vậy nếu người này làm việc từ 6h - 12h vào ngày 30/4 thì tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày được tính ít nhất = 48.000 đồng x 300% x 6 giờ làm thêm = 864.000 đồng.

Nếu người này làm việc từ 0h - 6h vào ngày 30/4 thì tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính ít nhất = [(48.000 đồng x 300%) + (48.000 đồng x 30%) + (20% x 48.000 x 300%)] x 6 giờ làm thêm = 48.000 x 390% x 6 giờ làm thêm = 1.123.200 đồng.