Tiêm kích F-16V hiện đại nhất của đảo Đài Loan mất tích ảnh 1Tiêm kích F-16V hiện đại nhất của đảo Đài Loan mất tích ảnh 2Tiêm kích F-16V hiện đại nhất của đảo Đài Loan mất tích ảnh 3Tiêm kích F-16V hiện đại nhất của đảo Đài Loan mất tích ảnh 4Tiêm kích F-16V hiện đại nhất của đảo Đài Loan mất tích ảnh 5Tiêm kích F-16V hiện đại nhất của đảo Đài Loan mất tích ảnh 6Tiêm kích F-16V hiện đại nhất của đảo Đài Loan mất tích ảnh 7Tiêm kích F-16V hiện đại nhất của đảo Đài Loan mất tích ảnh 8Tiêm kích F-16V hiện đại nhất của đảo Đài Loan mất tích ảnh 9Tiêm kích F-16V hiện đại nhất của đảo Đài Loan mất tích ảnh 10Tiêm kích F-16V hiện đại nhất của đảo Đài Loan mất tích ảnh 11Tiêm kích F-16V hiện đại nhất của đảo Đài Loan mất tích ảnh 12Tiêm kích F-16V hiện đại nhất của đảo Đài Loan mất tích ảnh 13Tiêm kích F-16V hiện đại nhất của đảo Đài Loan mất tích ảnh 14Tiêm kích F-16V hiện đại nhất của đảo Đài Loan mất tích ảnh 15Tiêm kích F-16V hiện đại nhất của đảo Đài Loan mất tích ảnh 16Tiêm kích F-16V hiện đại nhất của đảo Đài Loan mất tích ảnh 17Tiêm kích F-16V hiện đại nhất của đảo Đài Loan mất tích ảnh 18Tiêm kích F-16V hiện đại nhất của đảo Đài Loan mất tích ảnh 19Tiêm kích F-16V hiện đại nhất của đảo Đài Loan mất tích ảnh 20Tiêm kích F-16V hiện đại nhất của đảo Đài Loan mất tích ảnh 21

Tiêm kích F-16V hiện đại nhất của đảo Đài Loan mất tích

ANTD.VN -  Một chiếc tiêm kích F-16V, mẫu chiến đấu cơ hiện đại nhất của lực lượng phòng vệ đảo Đài Loan, mất tích khi bay huấn luyện trên vùng biển ngoài khơi hòn đảo.