Thiết giáp nhảy dù BMD-4M mạnh nhất của Nga đổ bộ xuống Kazakhstan

  • 11/01/2022 16:55
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài