Thước đo chuẩn xác

ANTD.VN - Tăng trưởng GDP năm 2016 đạt khoảng 6,21%, là mức tăng thấp hơn con số 6,68% của năm 2015. 

Điều này cho thấy kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nếu không nỗ lực vượt bậc, không có các giải pháp điều hành hiệu quả với tinh thần một Chính phủ kiến tạo, hành động vì dân, nói đi đôi với làm thì sẽ không dễ dàng thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017.

Tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương trong cả nước, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch năm 2017 được thảo luận và quyết định. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều yếu tố khó tiên lường, kinh tế trong nước mới khởi sắc, phục hồi nhưng chưa ổn định vững chắc, gánh nặng nợ công, nợ xấu vẫn trĩu nặng hai vai, mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% quả là một thách thức lớn. Thách thức lớn hơn cả không chỉ là tăng trưởng bao nhiêu phần trăm, mà là năng suất, chất lượng của nền kinh tế. 

Lần đầu tiên trong nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 được Quốc hội thông qua có sự khác biệt cơ bản về mục tiêu. Đó là, không có cụm từ “tăng trưởng hợp lý” hay “tăng trưởng cao hơn năm trước” như các năm trước đây. Thay vào đó là “đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ trong thực hiện 3 đột phá chiến lược; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh...”.

Như vậy, có thể thấy, những vấn đề dài hạn, có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển kinh tế được đặt lên hàng đầu, chứ không phải là những vấn đề trong ngắn hạn như thúc đẩy tăng trưởng, kiềm chế lạm phát hay đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu. 

Cần phải nhắc lại rằng, việc thực hiện những đột phá chiến lược hay đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, không phải lần đầu được nhắc tới và thực hiện. Song, phải thẳng thắn thừa nhận những nỗ lực trong thời gian qua chưa mang lại kết quả như doanh nghiệp và người dân từng kỳ vọng. Trong khi những động lực tăng trưởng đã tới hạn, để vượt thách thức, tránh tụt hậu, thoát khỏi vùng trũng khu vực, nước ta buộc phải tiếp tục cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tìm mô hình phát triển mới, phù hợp và hiệu quả hơn. 

Đòi hỏi cấp bách này đã được Thủ tướng Chính phủ khẳng định và hành động ngay từ đầu nhiệm kỳ. Trong con mắt người dân và cộng đồng doanh nghiệp, một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động vì dân đã được ghi nhận bởi những việc làm từ nhỏ đến lớn để lại ấn tượng sâu sắc.

Tinh thần này đã thấm vào cả bộ máy Nhà nước từ Trung ương, các bộ, ngành cho tới địa phương, tạo nên một luồng sinh khí mới, xua tan những tồn đọng, trì trệ, yếu kém, lấy lại niềm tin xã hội, niềm tin doanh nghiệp, niềm tin thị trường.

Nền kinh tế đang trông chờ nhiều vào những quyết sách tại hội nghị trực tiếp lần này. Tất nhiên, sau đó sẽ là những nỗ lực mạnh mẽ, quyết liệt thực hiện các giải pháp ngay từ những ngày đầu tháng, đầu năm 2017. Niềm tin xã hội là thước đo chuẩn xác nhất kết quả chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển đất nước năm tới và những năm tiếp theo.