Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATO ảnh 1Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATO ảnh 2Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATO ảnh 3Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATO ảnh 4Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATO ảnh 5Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATO ảnh 6Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATO ảnh 7Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATO ảnh 8Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATO ảnh 9Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATO ảnh 10Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATO ảnh 11Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATO ảnh 12Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATO ảnh 13Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATO ảnh 14Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATO ảnh 15Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATO ảnh 16Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATO ảnh 17Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATO ảnh 18Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATO ảnh 19Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATO ảnh 20Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATO ảnh 21Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATO ảnh 22

Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATO

ANTD.VN -  Dự luật mời Phần Lan gia nhập NATO được thông qua tại quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary, dọn đường cho nước Bắc Âu vào liên minh quân sự lớn nhất hành tinh này.