Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATOThổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATOThổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATOThổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATOThổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATOThổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATOThổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATOThổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATOThổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATOThổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATOThổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATOThổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATOThổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATOThổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATOThổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATOThổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATOThổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATOThổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATOThổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATOThổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATOThổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATOThổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATO

Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cùng phê duyệt Phần Lan gia nhập NATO

ANTD.VN -  Dự luật mời Phần Lan gia nhập NATO được thông qua tại quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary, dọn đường cho nước Bắc Âu vào liên minh quân sự lớn nhất hành tinh này.