Taliban tận dụng thiết giáp huyền thoại Mỹ bỏ lại Afghanistan ảnh 1Taliban tận dụng thiết giáp huyền thoại Mỹ bỏ lại Afghanistan ảnh 2Taliban tận dụng thiết giáp huyền thoại Mỹ bỏ lại Afghanistan ảnh 3Taliban tận dụng thiết giáp huyền thoại Mỹ bỏ lại Afghanistan ảnh 4Taliban tận dụng thiết giáp huyền thoại Mỹ bỏ lại Afghanistan ảnh 5Taliban tận dụng thiết giáp huyền thoại Mỹ bỏ lại Afghanistan ảnh 6Taliban tận dụng thiết giáp huyền thoại Mỹ bỏ lại Afghanistan ảnh 7Taliban tận dụng thiết giáp huyền thoại Mỹ bỏ lại Afghanistan ảnh 8Taliban tận dụng thiết giáp huyền thoại Mỹ bỏ lại Afghanistan ảnh 9Taliban tận dụng thiết giáp huyền thoại Mỹ bỏ lại Afghanistan ảnh 10Taliban tận dụng thiết giáp huyền thoại Mỹ bỏ lại Afghanistan ảnh 11Taliban tận dụng thiết giáp huyền thoại Mỹ bỏ lại Afghanistan ảnh 12Taliban tận dụng thiết giáp huyền thoại Mỹ bỏ lại Afghanistan ảnh 13Taliban tận dụng thiết giáp huyền thoại Mỹ bỏ lại Afghanistan ảnh 14Taliban tận dụng thiết giáp huyền thoại Mỹ bỏ lại Afghanistan ảnh 15Taliban tận dụng thiết giáp huyền thoại Mỹ bỏ lại Afghanistan ảnh 16Taliban tận dụng thiết giáp huyền thoại Mỹ bỏ lại Afghanistan ảnh 17Taliban tận dụng thiết giáp huyền thoại Mỹ bỏ lại Afghanistan ảnh 18

Taliban tận dụng thiết giáp huyền thoại Mỹ bỏ lại Afghanistan

ANTD.VN - Taliban cho biết đã khôi phục 300 thiết bị của Mỹ bỏ lại sau khi rút đi khỏi Afghanistan, trong số này có thiết giáp huyền thoại Humvee để tái sử dụng.