Thổ Nhĩ Kỳ từ chối mua thêm 'rồng lửa' S-400 của NgaThổ Nhĩ Kỳ từ chối mua thêm 'rồng lửa' S-400 của NgaThổ Nhĩ Kỳ từ chối mua thêm 'rồng lửa' S-400 của NgaThổ Nhĩ Kỳ từ chối mua thêm 'rồng lửa' S-400 của NgaThổ Nhĩ Kỳ từ chối mua thêm 'rồng lửa' S-400 của NgaThổ Nhĩ Kỳ từ chối mua thêm 'rồng lửa' S-400 của NgaThổ Nhĩ Kỳ từ chối mua thêm 'rồng lửa' S-400 của NgaThổ Nhĩ Kỳ từ chối mua thêm 'rồng lửa' S-400 của NgaThổ Nhĩ Kỳ từ chối mua thêm 'rồng lửa' S-400 của NgaThổ Nhĩ Kỳ từ chối mua thêm 'rồng lửa' S-400 của NgaThổ Nhĩ Kỳ từ chối mua thêm 'rồng lửa' S-400 của NgaThổ Nhĩ Kỳ từ chối mua thêm 'rồng lửa' S-400 của NgaThổ Nhĩ Kỳ từ chối mua thêm 'rồng lửa' S-400 của NgaThổ Nhĩ Kỳ từ chối mua thêm 'rồng lửa' S-400 của NgaThổ Nhĩ Kỳ từ chối mua thêm 'rồng lửa' S-400 của NgaThổ Nhĩ Kỳ từ chối mua thêm 'rồng lửa' S-400 của NgaThổ Nhĩ Kỳ từ chối mua thêm 'rồng lửa' S-400 của NgaThổ Nhĩ Kỳ từ chối mua thêm 'rồng lửa' S-400 của NgaThổ Nhĩ Kỳ từ chối mua thêm 'rồng lửa' S-400 của NgaThổ Nhĩ Kỳ từ chối mua thêm 'rồng lửa' S-400 của NgaThổ Nhĩ Kỳ từ chối mua thêm 'rồng lửa' S-400 của NgaThổ Nhĩ Kỳ từ chối mua thêm 'rồng lửa' S-400 của Nga

Thổ Nhĩ Kỳ từ chối mua thêm 'rồng lửa' S-400 của Nga

ANTD.VN - Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ thông tin của hãng thông tấn Nga rằng, Ankara đã ký hợp đồng mua hệ thống "rồng lửa" S-400 thứ hai của Moscow.