Kho đạn lớn của quân đội Nga ở Crimea bất ngờ phát nổKho đạn lớn của quân đội Nga ở Crimea bất ngờ phát nổKho đạn lớn của quân đội Nga ở Crimea bất ngờ phát nổKho đạn lớn của quân đội Nga ở Crimea bất ngờ phát nổKho đạn lớn của quân đội Nga ở Crimea bất ngờ phát nổKho đạn lớn của quân đội Nga ở Crimea bất ngờ phát nổKho đạn lớn của quân đội Nga ở Crimea bất ngờ phát nổKho đạn lớn của quân đội Nga ở Crimea bất ngờ phát nổKho đạn lớn của quân đội Nga ở Crimea bất ngờ phát nổKho đạn lớn của quân đội Nga ở Crimea bất ngờ phát nổKho đạn lớn của quân đội Nga ở Crimea bất ngờ phát nổKho đạn lớn của quân đội Nga ở Crimea bất ngờ phát nổKho đạn lớn của quân đội Nga ở Crimea bất ngờ phát nổKho đạn lớn của quân đội Nga ở Crimea bất ngờ phát nổKho đạn lớn của quân đội Nga ở Crimea bất ngờ phát nổKho đạn lớn của quân đội Nga ở Crimea bất ngờ phát nổKho đạn lớn của quân đội Nga ở Crimea bất ngờ phát nổKho đạn lớn của quân đội Nga ở Crimea bất ngờ phát nổKho đạn lớn của quân đội Nga ở Crimea bất ngờ phát nổKho đạn lớn của quân đội Nga ở Crimea bất ngờ phát nổKho đạn lớn của quân đội Nga ở Crimea bất ngờ phát nổKho đạn lớn của quân đội Nga ở Crimea bất ngờ phát nổ

Kho đạn lớn của quân đội Nga ở Crimea bất ngờ phát nổ

ANTD.VN - Truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin, một kho đạn của Nga ở phía bắc bán đảo Crimea đã bất ngờ phát nổ ngày 16/8, nhưng chưa rõ nguyên nhân chính xác.