Lo pháo HIMARS Ukraine tập kích, Nga triển khai 'rồng lửa' S-350 Vityaz bảo vệ căn cứ không quânLo pháo HIMARS Ukraine tập kích, Nga triển khai 'rồng lửa' S-350 Vityaz bảo vệ căn cứ không quânLo pháo HIMARS Ukraine tập kích, Nga triển khai 'rồng lửa' S-350 Vityaz bảo vệ căn cứ không quânLo pháo HIMARS Ukraine tập kích, Nga triển khai 'rồng lửa' S-350 Vityaz bảo vệ căn cứ không quânLo pháo HIMARS Ukraine tập kích, Nga triển khai 'rồng lửa' S-350 Vityaz bảo vệ căn cứ không quânLo pháo HIMARS Ukraine tập kích, Nga triển khai 'rồng lửa' S-350 Vityaz bảo vệ căn cứ không quânLo pháo HIMARS Ukraine tập kích, Nga triển khai 'rồng lửa' S-350 Vityaz bảo vệ căn cứ không quânLo pháo HIMARS Ukraine tập kích, Nga triển khai 'rồng lửa' S-350 Vityaz bảo vệ căn cứ không quânLo pháo HIMARS Ukraine tập kích, Nga triển khai 'rồng lửa' S-350 Vityaz bảo vệ căn cứ không quânLo pháo HIMARS Ukraine tập kích, Nga triển khai 'rồng lửa' S-350 Vityaz bảo vệ căn cứ không quânLo pháo HIMARS Ukraine tập kích, Nga triển khai 'rồng lửa' S-350 Vityaz bảo vệ căn cứ không quânLo pháo HIMARS Ukraine tập kích, Nga triển khai 'rồng lửa' S-350 Vityaz bảo vệ căn cứ không quânLo pháo HIMARS Ukraine tập kích, Nga triển khai 'rồng lửa' S-350 Vityaz bảo vệ căn cứ không quânLo pháo HIMARS Ukraine tập kích, Nga triển khai 'rồng lửa' S-350 Vityaz bảo vệ căn cứ không quânLo pháo HIMARS Ukraine tập kích, Nga triển khai 'rồng lửa' S-350 Vityaz bảo vệ căn cứ không quânLo pháo HIMARS Ukraine tập kích, Nga triển khai 'rồng lửa' S-350 Vityaz bảo vệ căn cứ không quânLo pháo HIMARS Ukraine tập kích, Nga triển khai 'rồng lửa' S-350 Vityaz bảo vệ căn cứ không quânLo pháo HIMARS Ukraine tập kích, Nga triển khai 'rồng lửa' S-350 Vityaz bảo vệ căn cứ không quânLo pháo HIMARS Ukraine tập kích, Nga triển khai 'rồng lửa' S-350 Vityaz bảo vệ căn cứ không quânLo pháo HIMARS Ukraine tập kích, Nga triển khai 'rồng lửa' S-350 Vityaz bảo vệ căn cứ không quânLo pháo HIMARS Ukraine tập kích, Nga triển khai 'rồng lửa' S-350 Vityaz bảo vệ căn cứ không quân

Lo pháo HIMARS Ukraine tập kích, Nga triển khai 'rồng lửa' S-350 Vityaz bảo vệ căn cứ không quân

ANTD.VN - "Rồng lửa" S-350 Vityaz đã xuất hiện tại một căn cứ không quân Nga cách biên giới Ukraine hơn 60 km, dường như cho thấy Moscow ngày càng lo ngại và đề phòng năng lực tập kích tầm xa của Kiev.