Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý phê chuẩn Phần Lan gia nhập NATO ảnh 1Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý phê chuẩn Phần Lan gia nhập NATO ảnh 2Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý phê chuẩn Phần Lan gia nhập NATO ảnh 3Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý phê chuẩn Phần Lan gia nhập NATO ảnh 4Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý phê chuẩn Phần Lan gia nhập NATO ảnh 5Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý phê chuẩn Phần Lan gia nhập NATO ảnh 6Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý phê chuẩn Phần Lan gia nhập NATO ảnh 7Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý phê chuẩn Phần Lan gia nhập NATO ảnh 8Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý phê chuẩn Phần Lan gia nhập NATO ảnh 9Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý phê chuẩn Phần Lan gia nhập NATO ảnh 10Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý phê chuẩn Phần Lan gia nhập NATO ảnh 11Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý phê chuẩn Phần Lan gia nhập NATO ảnh 12Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý phê chuẩn Phần Lan gia nhập NATO ảnh 13Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý phê chuẩn Phần Lan gia nhập NATO ảnh 14Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý phê chuẩn Phần Lan gia nhập NATO ảnh 15Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý phê chuẩn Phần Lan gia nhập NATO ảnh 16Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý phê chuẩn Phần Lan gia nhập NATO ảnh 17Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý phê chuẩn Phần Lan gia nhập NATO ảnh 18Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý phê chuẩn Phần Lan gia nhập NATO ảnh 19Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý phê chuẩn Phần Lan gia nhập NATO ảnh 20

Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý phê chuẩn Phần Lan gia nhập NATO

ANTD.VN -  Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, quốc hội nước này sẽ phê chuẩn đơn gia nhập NATO của Phần Lan.